دیگر این انقلاب جوان به مرز پختگی رسیده است . دیگر توده ملت راه خود را پیدا کرده اند و دوره تهدید و تحریم گذشته است , این ملت آمد تا نشان دهد که به استقلال خود می بالد . تا نشان دهد راه نیمه تمام شهدا را خواهد پیمود و تا نشان دهد تا سحر راهی نمانده است ...

جمعه همه بودند . همه بودند در کنار یکدیگر فارغ از هر رنگ و طیف و جناحی . چون همه در خط رهبری گام برمیداشتند و این مسیر نام ها و رنگها مطرح نیست و فقط و فقط اصل نظام مطرح است ....

ترک و لر و کرد و بلوچ . گیلکی ها و مازنیها و ....

پیرو جوان . دختر و پسر .

مسلمان و مسیحی و یهودی و زرتشتی هم در کنار هم زیر پرم سه رنگ ایران. خلاصه همه بودند و بدا به حال کسانی که خودشان را از مردم جدا کردند و ...

و حالا تو بگو ...

نوشته شده در تاریخ شنبه 13 اسفند 1390    | توسط:    |    |
نظرات()